goldap kalinowo kowale_ol olecko prostki stare_juchy swietajno wieliczki Gmina
Banie Mazurskie


Gmina
Dubeninki
Menu gwne
PROJEKTOWE RODY
puzle
Spotkania z doradcami
paragraf
TABLICZKA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA
Tabliczka inforacyjno - promocyjna
BENEFICJENCIE! PODPISAE UMOW - ODBIERZ TABLICZK INFORMACYJNO-PROMOCYJN

Fundacja Promocji Gmin Polskich 1 wrzenia 2011 roku rozpocza realizacj projektu pt.: "Lokomotywa zrwnowaonego rozwoju - partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie" ? jest to kampania informacyjno - edukacyjna zwykorzystaniemplatformy e-learningowej z zakresu wdraania zasad zrwnowaonego rozwoju przez lokalne jednostki samorzdu terytorialnego.

Bezporednim odbiorc projektu s pracownicy jednostek samorzdu terytorialnego. Porednim odbiorc programusszeroko pojtegminy,rozumianezarwnojakojednostki samorzdowe i instytucje administracji publicznej i gospodarki komunalnej, jak i spoeczno lokalna i jej reprezentatywne organizacje, do ktrych nale organizacje pozarzdowe, szkoy, parafie. Uczestnikiem programu edukacyjnego projektu bd zatem pracownicy jednostek samorzdu terytorialnego, instytucji publicznych i pozarzdowych, jak rwnie osoby rekomendowane i zgoszone do projektu (szkole) za porednictwem tych instytucji.

Projekt polega na realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej oraz programu edukacyjnego, z wykorzystaniem innowacyjnych i sprawdzonych instrumentw edukacji e-learningowej. Obok instrumentw informatycznych (moduy e-learningowe, czaty, testy on-line, newslettery, bazy pyta i odpowiedzi) projekt wykorzystuje biuletyny drukowane, plakaty, przewodnik drukowany i vademecum CD.

Uczestnicy naszych szkole otrzymuj:

  • dostp do treci wykadw tematycznych w formie tekstowej, jak rwnie prezentacji ppt z narracj lektorsk
  • moliwo zadawania pyta ekspertom i prowadzenia konsultacji za porednictwem platformy e-learningowej w okresie 12 m-cy trwania szkole
  • moliwo sprawdzenia swojej wiedzy poprzez przystpowanie do cyklicznie prowadzonych testw
  • newslettery drog e-mail na tematy organizacyjne szkole oraz tematy merytoryczne
  • biuletyny elektroniczne "Ekorozwj w Gminie" ? pierwszy numer ukae si w padzierniku br.
  • poradnik "Partnerstwo dla ekorozwoju gminy" (na yczenie) ? planowany pod koniec realizacji projektu
  • moliwo nieodpatnego uczestniczenia w konferencji tematycznej, organizowanej pod koniec szkole na obszarze lokalnej grupy dziaania "Ciuchcia Krasiskich".

Szczegowe informacje, regulamin rekrutacji oraz harmonogram szkole znajduj si na stronie Projektu pod adresem http://www.ekorozwojwgminie.pl. Rejestracja i udzia w szkoleniach natomiast odbywa si za porednictwem platformy informatycznej pod adresem http://ekorozwoj.ews21.pl .

 
Kalendarz wydarze
Kwiecień 2018
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Biece wydarzenia
Brak wydarzeń

created by NIeRo